OP-Oostmetondertitel_en_EU-logo-RGB-2014-11-NIEUW-KLEIN-D04.jpg

OP EFRO Oost

Eco-Dryer Systems BV kreeg in 2015 een EFRO subsidie voor de (door)ontwikkeling van de software die de Eco-Dryer aanstuurt.

Eco-Dryer Systems ontwikkelt een wasdroger die geen gebruik maakt van een verwarmingselement om de was te drogen, maar droogt met behulp van omgevingslucht van zowel binnen- als buitenlucht. De ontwikkeling van een intelligent besturingssysteem voor deze wasdroogtechnologie is essentieel voor enerzijds optimalisatie van de werking en het energieverbruik van de technologie en anderzijds de noodzakelijke functionaliteiten en droogprogramma’s voor een volwaardig consumentenproduct. De technologie draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling klimaatverandering en zekere, schone en efficiënte energie, zoals verwoord in het OP Oost en de slimme specialisatiestrategie voor Oost Nederland op de volgende wijze:
· Lager energieverbruik;
· Lagere CO2 uitstoot;
· Brandveilig.

In dit traject zijn verschillende besturingscomponenten ontwikkeld,
waaronder algoritmes, tot een intelligente besturringssoftware voor de wasdroger. Het is daarmee een essentieel onderdeel van het experimentele ontwikkelingsproject van Eco-Dryer Systems BV dat uiteindelijke zal resulteren in een vermarktbare technologie.