OP-Oostmetondertitel_en_EU-logo-RGB-2014-11-NIEUW-KLEIN-D04.jpg

OP EFRO Oost

Test en Validatie prototype Eco-Dryer:

Eco-Dryer Systems BV ontwikkelt een wasdrogertechnologie die geen gebruik maakt van een verwarmingselement om de was te drogen, maar droogt met behulp van omgevingslucht van zowel binnen- als buitenlucht. Het testen van een Eco-Dryer prototype onder reële praktijkomstandigheden (met behulp van een klimaatkamer) op basis van de huidige stand der techniek is essentieel voor het verkrijgen van inzicht in de werking en validatie van de technologie en het verkrijgen van data daaromtrent voor verdere ontwikkeling tot een vermarktbaar consumentenproduct.

De technologie draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling klimaatverandering en zekere, schone en efficiënte energie, zoals verwoord in het OP Oost en de slimme specialisatiestrategie voor Oost Nederland op de volgende wijze:

· Lager energieverbruik;
· Lagere CO2 uitstoot;
· Brandveilig.


In dit traject worden o.a. secundaire droogeffecten (krimp van het textiel), droogresultaat en –capaciteit, energieverbruik en droogtijd bij verschillende omstandigheden gemeten. Het is daarmee een essentieel onderdeel van het experimentele ontwikkelingsproject van Eco-Dryer Systems BV dat uiteindelijk zal resulteren in een vermarktbare technologie.